DF-Rudersdal

Gå til indhold

Hoved menu:

VI KUNNE GODT BRUGE DIN HJÆLP...

Bliv medlem af DANSK FOLKEPARTI i Rudersdal og hjælp os med at få mere indflydelse på netop dine politiske ønsker.  Også lokalt.  Et
medlemskab koster kr. 150,- om året!
Er du et ungt menneske under 30 år, vil du få et dobbelt medlemsskab til halv pris, da du samtidig bliver medlem af Dansk Folkepartis Ungdom for samlet kr. 75, - om året.

Din håndsrækning er meget velkommen og vil i høj grad blive værdsat!   Vi har brug for alle, som vil være med til at fremme DANSK FOLKEPARTI's mærkesager!

Vi er et landsdækkende nationalkonservativt politisk parti, som holder af Kongehuset, Dannebrog, grænsekontrol og de gode gamle dyder.  Vi går ind for et godt miljø, forbedrede levevilkår for ældre samt børns og unges trivsel og uddannelse.
Vi ønsker et mindre omklamrende EU - og mere dansk selvbestemmelse!
Vi arbejder for mere Politi,
kontrolleret og afpasset migration samt bedre dyrevelfærd.
For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at religion, tro, danske værdinormer, traditioner og holdninger fastholdes og udvikles, så vi kan blive et bedre samfund.
Vi har bestemt intet imod mennesker af anden etnisk oprindelse, blot de vil Danmark, og som arbejder og forsørger sig selv, og er med til at højne den fælles levestandard.
Til gengæld vil vi arbejde hårdt for, at alle fuldt arbejdsdygtige mennesker skal i arbejde og kunne forsørge sig selv. Vi vil også arbejde for, at alle ikke etniske danske borgere, som begår forbrydelser her i landet bliver hjemsendt til oprindelseslandet efter første dom.

Hvis du deler disse holdninger, vil DF være et godt politisk parti for dig!
Medlemskab af DF i Rudersdal
Medlemsskab af DF i Rudersdal:  Kr. 150,00  pr. år.
Under 30 år koster et dobbelt medlemsskab af DF og DFU:  Kr. 75,00

DF i Rudersdal
har sin egen åbne
Facebookgruppe på , hvor alle med sympati for DANSK FOLKEPARTI's holdninger og idéer kan blive medlem.  
Tryk på dette link:    www.facebook.com/dfrud/Ring til formanden og stil dine spørgsmål på mobil 4092 2940
Lokalforeningen kører for fuld damp for at gøre DANSK FOLKEPARTI's idéer og tanker kendte og accepterede i Rudersdal kommune.  Vores mål er at få mindst 1 mandat i kommunalbestyrelsen ved næste kommunalvalg!

Du må meget gerne hjælpe os med dette projekt ...
Måske har du selv lyst til at stille op?

Peter von der Wehle
Formand for DF Rudersdal
peter@wehle.dk

Besøg os på Facebook

samt på http://www.wehle.dk/

BERLINGSKE's Barometer viser her den aktuelle vægtede tilslutning til partierne

DF videoer, - se flere ved at trykke på menuen til venstre
Hjemmesiden opdateret
 den 22.07.2019
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu